Privacy

BPD verwerkt persoonsgegevens. In dit Privacy Statement lees je hoe en waarom we dit doen. Heb je vragen of opmerkingen over het Privacy Statement, stuur dan een e-mail naar BPDprivacyoffice@bpd.nl.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Woonplezier is één van de belangrijkste ingrediënten van ons levensgeluk. Dat plezier vraagt om meer dan een woning. Een leefomgeving waar je je veilig en thuis voelt, is minstens zo belangrijk. Om zo’n omgeving te kunnen creëren, verwerken we persoonsgegevens.  Daarbij nemen we privacy serieus en doen we er alles aan om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens?

BPD Residential Core Fund (RCF) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze website wordt aangeboden door, en valt onder de verantwoording van, BPD RCF Fundmanagement B.V. en diens aanverwante dienstverleners (“Aanbieder”).

Naam en adres verantwoordelijke

BPD RCF Fundmanagement B.V.
IJsbaanpad 1 A
1076 CV Amsterdam
+31 20 304 99 99
www.bpdwoningfonds.nl

Contactgegevens van de Privacy Officer

Je kunt contact opnemen met de Privacy Officer van BPD Europe B.V. (BPD) via e-mail op BPDprivacyoffice@bpd.nl of via de post op:
BPD Europe B.V.
T.a.v. Afdeling Compliance & Privacy IJsbaanpad 1
1076 CV Amsterdam
Postbus 51262
1007 EG Amsterdam

Beheer

Deze website staat onder beheer van 
Xitres NieuwbouwOffice B.V.
Torenlaan 2
7559 PJ Hengelo (Ov)
www.xitres.nl 

Beheerder is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op gezag van BPD RCF Fundmanagement B.V. (aanbieder) en houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

 • bezoekers van onze websites en social media kanalen;
 • belangstellenden die zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven;
 • huurders van woningen.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Bij het bezoek aan onze website bestaat de mogelijkheid om persoonsgegevens achter te laten als blijk van interesse in het project en om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.
 
Gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt. We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie we een relatie hebben, hebben gehad of nog willen krijgen.

In het kader van onze taak als fondsmanager verwerken wij de volgende persoonsgegevens van belangstellenden/huurders in het woningaanbod van BPD:

Aanmeldformulier

 • Geslacht;
 • Naam; (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam)
 • Adres; (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode)
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Persoonlijke omgeving
Na activatie van de registratie kan betrokkene eigen gegevens/aanmelding/inschrijving beheren, waaronder:

 • (persoons)gegevens;
 • Nieuwsbrief status;
 • Interesse(s) in een woning;
 • Woonwensen;
 • Voorkeuren voor een woning;
 • Inzien van aanvullende (persoonlijke) documentatie;
 • Communiceren met projectvertegenwoordiger; (chat)

Inschrijving (digiform)
Op verzoek kunnen de volgende privacy gevoelige gegevens worden gevraagd:

 • Geboorteplaats;
 • Nationaliteit;
 • Beroep / Functie;
 • Dienstverband;
 • Burgerlijke staat;
 • BSN nummer;
 • Financiële gegevens via Datakeeper of documentatie; (BRP, inkomen, loongegevens, spaartegoeden, hypotheeksom, financiële verplichtingen, eigen vermogen, AOW uitkering, pensioen, balans, winst- en verliesrekening)
 • Bankrekeningnummer / IBAN;
 • Voorkeuren voor een woning;
 • Digitale handtekening;

Bezoeker kan op deze website mogelijk doorverwijzingen (links) naar andere sites aantreffen. Beheerder en aanbieder aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking van omgang van gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Welke regels gelden bij het verwerken van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn we gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. We houden een register bij dat de Autoriteit Persoonsgegevens op ieder gewenst moment kan inzien. Daarnaast verwerken we alleen persoonsgegevens als we voldoen aan één of meer van de volgende voorwaarden:

 • we beschikken over jouw toestemming;
 • we gaan samen een overeenkomst aan;
 • we hebben een gerechtvaardigd belang;
 • we moeten aan een wettelijke verplichting voldoen.

Onderbouwing gerechtvaardigd belang

BPD RCF Fundmanagement wijst woningen toe op basis van vastgestelde criteria. Dat zorgt ervoor dat de beschikbare woningen aan de meest geschikte kandidaat worden toegewezen. Dit is zowel in het belang van BPD Woningfonds als in het belang van de potentiële huurders. Andere gegevens die worden verzameld dienen om het productaanbod, de producten en processen van BPD Woningfonds en BPD RCF Fundmanagement te verbeteren.

Wat zijn jouw rechten bij het verwerken van persoonsgegevens?

Verwerken we jouw persoonsgegevens, dan heb je de volgende rechten. Dan mag je:

 • jouw persoonsgegevens inzien (artikel 12, lid b van de AVG);
 • jouw persoonsgegevens laten aanpassen als ze onjuist zijn (artikel 12, lid b van de AVG);
 • jouw persoonsgegevens laten verwijderen als daarvoor een aanleiding is (artikel 12, lid b van de AVG);
 • bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (artikel 12, lid b van de AVG);
 • bezwaar maken tegen een eventuele overdracht van persoonsgegevens (artikel 12, lid b van de AVG);
 • jouw persoonsgegevens opvragen, zodat ze overgedragen kunnen worden (dataportabiliteit, artikel 20 van de AVG);
 • een verzoek doen om volledig vergeten te worden (recht op vergetelheid, artikel 17 van de AVG);
 • een verzoek doen om persoonsgegevens tijdelijk niet te verwerken, omdat ze onjuist of niet meer nodig zijn of omdat de verwerking onrechtmatig is (artikel 18 en 21 van de AVG);
 • een verzoek doen om een menselijke blik wanneer er sprake is van besluitvorming die volledig op basis van geautomatiseerde gegevens plaatsvindt (artikel 22 van de AVG).

Het verwijderen van gegevens is niet mogelijk als je een overeenkomst met BPD bent aangegaan. In dat geval zijn wij verplicht om jouw gegevens volgens de wettelijk vastgestelde termijn te bewaren.

Wijzigen en/of verwijderen van gegevens

Je kunt jouw gegevens aanpassen of verwijderen via de zelf aangemaakte persoonlijke omgeving. In andere gevallen kun je een bericht sturen aan: BPDprivacyoffice@bpd.nl

Verwijderen cookies

Indien akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies, maar gewenst wordt deze alsnog in te trekken, is het mogelijk deze vanuit de internetbrowser te verwijderen. Het verwijderen van cookies is per internetbrowser verschillend geregeld. Raadpleeg hiervoor de instructie toebehorend aan jouw internet browser.

Een veel gebruikte toetsenbord combinatie voor het verwijderen van cookies binnen internet browsers is ctrl + shift + del

Uitschrijven Nieuwsbrief

Elke nieuwsbrief die toegezonden wordt is voorzien van een afmeldlink onderaan het bericht. Via deze link kan te allen tijde worden uitgeschreven voor toekomstige nieuwsbrieven. Of neem contact op met het verzoek tot uitschrijving van de nieuwsbrief via: support@nieuwbouwoffice.nl

Persoonlijke gegevens

Na registratie (inschrijving/aanmelding) als geïnteresseerde voor het nieuwbouwproject Dummyproject kunnen verstrekte gegevens worden ingezien en beheerd via een persoonlijke omgeving (account). Indien gewenst wordt al jouw data volledig te verwijderen kan dit verzoek binnen je account worden ingediend onder het item ‘Mijn Inschrijving’ of door contact op met het verzoek tot vergetelheid via Aanbieder zoals benoemd in deze Privacyverklaring.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?

Websites
Op onze websites vind je informatie over gebieden, wijken en woningen. We meten het gebruik van onze websites, zodat we deze informatie steeds verder kunnen verbeteren. We verwerken bijvoorbeeld gegevens over het aantal bezochte pagina's en hoelang je daarop blijft. Deze gegevens koppelen we aan je e-mailadres. Daarnaast geeft surf- en klikgedrag ons inzicht in gebieden, wijken en woningen waarvoor de meeste belangstelling is. Hierover vertellen we meer op onze cookiepagina.

Nieuwsbrieven
Meld je je aan als belangstellende, dan gebruiken we je e-mailadres om nieuwsbrieven over gebieden, wijken en woningen toe te sturen. Wij meten het gebruik van onze websites. Zo krijgen we inzicht in woonwensen en kunnen we onze informatievoorziening steeds verder verbeteren. Je kunt je aanmelding voor een nieuwsbrief altijd opzeggen. Ook is het mogelijk om je gegevens uit onze systemen te laten verwijderen.

Social media
We meten het verkeer van en naar social media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Dit doen we om onze informatievoorziening via de verschillende kanalen steeds verder te verbeteren.

Volg je BPD of één van onze projecten op social media? Dan kan het voorkomen dat wij jouw foto graag gebruiken en als inspiratie willen delen met onze andere volgers. Plaats je bijvoorbeeld een foto op Instagram en/of Facebook, met de hashtag van één van de projecten, en is je account openbaar? Dan kan het zijn dat we contact met je opnemen met de vraag of we jouw foto mogen gebruiken. Als wij jouw foto mogen gebruiken vermelden we uiteraard altijd je accountnaam als rechtmatige eigenaar van het beeld.

Als je op onze vraag tot het verlenen van toestemming reageert, dan geef je toestemming om jouw foto te mogen gebruiken voor marketingdoeleinden van BPD via sociale media kanalen en websites. Bij het gebruik vermelden we uiteraard altijd je accountnaam als rechtmatige eigenaar van het beeld.

Ik heb ooit toestemming gegeven maar wil niet meer dat jullie mijn foto gebruiken. Wat kan ik doen?
Ben je van gedachten veranderd en wil je dat we de foto van onze social media kanalen verwijderen? Stuur dan een bericht naar het instragram account. Dan zorgen wij dat je foto uit onze database gehaald wordt en nergens meer vertoond/gebruikt zal worden.

Fotografie en video
Het komt regelmatig voor dat we gebeurtenissen vastleggen en erover publiceren in de media. Nodigen wij je uit voor zo'n gebeurtenis, dan kan het zijn dat er foto's of video's worden gemaakt voor artikelen, social media of onze websites. Wij besteden veel aandacht aan de bescherming van privacy van onze klanten op afbeeldingen die wij gebruiken. Opnames en publicaties van journalisten vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

Chat, e-mail en telefoon
Contact via chat, e-mail, webformulieren en telefoon slaan we op in ons systeem. Zo hoef je maar één keer je verhaal te doen en kunnen we je snel van dienst zijn.

Huurovereenkomsten
Bij de voorbereiding en daarna het opstellen en sluiten van een huurovereenkomst leggen we persoonsgegevens vast. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden die aan een huurovereenkomst worden gesteld.

Inkoop van gegevens
Om marktonderzoek te kunnen doen, werken we met gegevensbestanden van bedrijven als ABF research en Whooz. Deze bedrijven voldoen aan de privacywet en hebben toestemming om informatie met ons te delen. Door de gegevensbestanden te koppelen aan onze Whize-database, krijgen we een nog completer beeld en profiel van toekomstige bewoners en kunnen we leefomgevingen creëren waarin zij zich thuis voelen. We gebruiken de gegevensbestanden niet om gepersonaliseerde, commerciële aanbiedingen te doen.

Wettelijke verplichtingen
Om aan de (internationale) wet- en regelgeving te voldoen, moeten we gegevens verzamelen. Zo kan het verplicht zijn om gegevens aan een overheidsinstelling of toezichthouder te verstrekken.
Hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens?
We verwerken persoonsgegevens zorgvuldig en bewaren ze niet langer dan nodig is. De gegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die hier vanwege hun functie toegang toe hebben. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

We gebruiken persoonsgegevens alleen voor de afgesproken doeleinden. Het kan zijn dat er een dusdanig nauwe verwantschap tussen de doeleinden bestaat dat wij persoonsgegevens mogen hergebruiken. Willen we er meer mee doen, dan zullen we je eerst om toestemming vragen.

Hoe gaan we om met het delen van persoonsgegevens met derde partijen?

Soms schakelen we derden in om persoonsgegevens te verwerken. Denk daarbij aan callcenters, chatservices of drukkerijen, maar ook aan partijen die ons ondersteunen bij onze bedrijfsvoering of dienstverlening. Dit zijn bijvoorbeeld makelaars, aannemers, en leveranciers van woonproducten. We werken alleen samen met derden die aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen en geheimhouding garanderen. Daarnaast stellen we bij dit soort samenwerkingen verwerkersovereenkomsten op waarin de afspraken staan beschreven.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren, hangt af van de relatie die je met BPD hebt:

 • heb je je bij ons aangemeld als belangstellende? Of heb je een optie toegewezen gekregen, maar de woning niet gehuurd? Dan bewaren we jouw gegevens totdat jij jezelf uitschrijft. Dat kan via jouw persoonlijke account op onze website of via de link afmelden in de nieuwsbrief. Als je jezelf niet uitschrijft, dan bewaren we jouw gegevens tot maximaal één jaar nadat het project waarvoor jij je hebt ingeschreven is afgerond. Daarna worden jouw gegevens die herleidbaar zijn naar jou als persoon (naam, adres, e-mail etc.) verwijderd. Een aantal gegevens (bijvoorbeeld je voorkeuren voor woningtypes en/of bouwnummers) gebruiken wij anoniem om analyses te maken en hiervan te leren voor volgende projecten;
 • heb je een woning bij ons gehuurd? Dan bewaren we jouw gegevens gedurende de wettelijke termijn nadat de huur wordt opgezegd.

Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.

Waar kun je terecht met vragen?

Heb je een vraag, een verzoek, of wil je een klacht indienen? Stuur dan een e-mail
naar BPDprivacyoffice@bpd.nl. Je kunt ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Statement, indien nodig, te wijzigen en te publiceren op onze website. De bijgewerkte Privacy Statement wordt van kracht na publicatie, met inachtneming van het toepasselijke recht. Indien wij reeds gegevens van je u hebben verzameld die door de wijziging worden beïnvloed en/of onderworpen zijn aan een wettelijke informatieplicht, zullen wij je ook op de hoogte brengen van eventuele belangrijke wijzigingen in onze verklaring inzake gegevensbescherming.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2024 en is onderworpen aan een jaarlijkse review.